Η ΤΕΟ Α.Ε. σήμερα

Τα Διόδια των Μαλγάρων

Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ιδρύθηκε το 1927 ως ΝΠΔΔ και το 2001 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία (ΤΕΟ ΑΕ) με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

Τον Μάρτιο του 2014 καταργήθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση βάση του άρθρου 6 του ν.4250/14.

Η εταιρεία ήταν εκπρόσωπος της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχειριστών Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (ASECAP).

Από την ίδρυσή του το ΤΕΟ λειτουργούσε όλους τους Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ) των αυτοκινητοδρόμων.  Στη συνέχεια και μέχρι την κατάργησή της, η ΤΕΟ ΑΕ λειτουργούσε τους ΣΔ των Μαλγάρων και του Ακτίου σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης του βασικού Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) σε ιδιώτες το 2007. Μετά την κατάργησή του η αρμοδιότητα είσπραξης των διοδίων των παραπάνω σταθμών μεταβιβάστηκε στην Εγνατιά Οδό Α.Ε.

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονταν από:

  • τα τέλη των οχημάτων που διέρχονται από τους Σ.Δ.
  • τα τέλη των μηχανημάτων έργου
  • το 0,4% από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων
  • τις κυκλοφοριακές συνδέσεις
Όλα τα παραπάνω έσοδα έχουν μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4250/14