Το Κέντρο Έλεγχου (K.E.) SCADA

6_scada

Μέχρι την κατάργηση του ΤΕΟ το κέντρο ελέγχου SCADA αποτελούσε τον πυρήνα της λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συλλογής Διοδίων της ΤΕΟ Α.Ε. και το επιχειρησιακό κέντρο  επίβλεψης και επιτήρησης της λειτουργίας των Σ.Δ. Η λειτουργία του προσέφερε 24ωρη συνεχή πληροφόρηση για την κυκλοφορία στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και ασφάλεια στους κινούμενους οδηγούς, καθώς έδινε την δυνατότητα άμεσης αντίδρασης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.