ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ