ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/05/2017

  • Ανακοινώνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στις 09/05/2017 και ώρα 11.00 π.μ.  Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης του συνόλου των λογαριασμών χρεοπιστώσεων χρηστών πομποδεκτών TEOPASS, υπολογισμού υπολοίπων και τιμολόγησης αυτών
  • Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και την παραλαβή των τευχών στην γραμματεία στο  τηλέφωνο 2102598000 ή στην οδό Βυτίνης 14-18 Νέα Φιλαδέλφεια  στα γραφεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 -15:30
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TEO PASS